Registrovanje za domaće partnerstvo

Registrovanje za domaće partnerstvo

Da bi uživali sva prava koja se pružaju na domaća partnerstva, par ih mora registrovati. Registracija domaćeg partnerstva omogućava da to partnerstvo država zakonski prizna. Jednom kada se registruje domaće partnerstvo, biće dostupna prava i beneficije dozvoljene domaćim partnerima.

Neregistrirana domaća partnerstva uključuju situaciju u kojoj par, koji može ispuniti sve zahtjeve domaćeg partnerstva, nije dovršio postupak formalne prijave za domaće partnerstvo. Neregistrirani domaći partneri nemaju pravo na prava i beneficije koje uživaju domaći partneri.

Zahtjevi za domaće partnerstvo

Da bi se kvalifikovali kao registrovano domaće partnerstvo, partneri moraju ispuniti zakonsku definiciju domaćeg partnerstva i predati potrebnu prijavu za formalno priznanje vašeg partnerstva.

Da bi dobili pravno priznanje domaćeg partnerstva, oba partnera moraju biti starija od 18 godina ili su dobili sudski nalog kojim se izdaje dozvola za uspostavljanje domaćeg partnerstva dok su mlađi od 18 godina, istog su spola ili su suprotnog spola i oba partnera su Imaju 62 godine i namjeravaju živjeti zajedno kao partneri.

Kako se prijaviti za domaće partnerstvo

Par koji ispunjava ove zakonske uslove može tada da registruje svoje domaće partnerstvo kod pravnog organa koji je odgovoran za registraciju domaćeg partnerstva u vašoj državi. Na primjer, u Kaliforniji je državni sekretar Kalifornije odgovoran za registraciju domaćih partnerstava. Kalifornijski parovi moraju registrirati svoje partnerstvo popunjavanjem onoga što je poznato kao obrazac izjave o domaćem partnerstvu, s potpisima partnera ovjerenim, i predati obrazac uz odgovarajuću naknadu.

Jednom kada se registruje domaće partnerstvo, ono postaje dio službene evidencije, baš kao i kada se registruje brak. Jednom kada je domaće partnerstvo registrovano i postane pravno priznato kao dio službene evidencije, ne može se osporiti kao nevaljano. Ova je legitimnost posebno važna ako član porodice partnera pokušava osporiti pravo partnera na imanje svog domaćeg partnera ili beneficije nakon njihove smrti.

Povjerljivo domaće partnerstvo

Neke države, uključujući Kaliforniju, dozvoljavaju domaćim partnerima da ih povjerljivo registriraju. Obično su domaća partnerstva dio javne evidencije. U slučaju povjerljivih domaćih partnerstava, imena i adrese partnera i bilo koja druga povezana evidencija bit će zapečaćene iz javnosti. Za parove koji cijene svoju privatnost, ova povjerljivost može biti dragocjen resurs.

Prava i privilegije domaćeg partnerstva

Par u registrovanom domaćem partnerstvu kvalifikuje se kao međusobni član porodice. Oni imaju pravo na većinu prava koja se proširuju na porodicu pojedinca. Prava posjeta u državnim bolnicama, u popravnim i pritvorskim ustanovama, državne zdravstvene beneficije, stanarska i stanarska prava i druga prava na koja članovi porodice imaju pravo proširuju se i na partnera iz domaćeg partnerskog sporazuma.

Iskusni advokat za porodično pravo može vam pomoći objašnjavajući šta je registrirano domaće partnerstvo i na koje pogodnosti imaju registrirani domaći partneri.

Podijeliti: