Prevencija nasilja u porodici

Prevencija nasilja u porodici

Svi možemo učiniti sve da spriječimo pojavu nasilja u porodici. Ako ste vi ili netko vama drag žrtva obiteljskog nasilja, bitno je znati da je nasilnik taj koji treba unijeti neke promjene, ali često nasilnik nije u mogućnosti ili ne želi promijeniti se.

Najbolji način da se trajno zaustavi nasilje u porodici je da se ljudi suzdrže od prakse pokušaja kontrole i maltretiranja onih koje vole. Da bismo mogli postići ovaj cilj, moramo mlađu generaciju naučiti značaju poštovanja njihovih potencijalnih partnera kroz uljudnu i zdravu vezu sa našim supružnicima i partnerima.

Postoji nekoliko načina za pojačavanje prevencije nasilja u porodici u našoj zajednici. Glavna strategija za sprečavanje nasilja u porodici, koje se često naziva nasiljem u intimnim partnerima, je jačanje odnosa koji poštuju i mirne odnose.

Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) posvećeni su tome da svi Amerikanci, posebno pojedinci koji će vjerovatno patiti od nasilja od strane intimnih partnera (IPV), žive maksimalno svoj potencijal.

Cilj je spriječiti pojavu IPV-a.

Glavne strategije koje se koriste da bi se to postiglo su pokušaji da se poremeti moguće širenje ili eskalacija stvari koje dovode do partnerskog nasilja i podučavanje ljudi vještinama koje potiču poštovanje, mirne odnose na pojedincima, zajednici i kolektivnom nivou.

Jednako je važno stvoriti zaštitno okruženje u kojem ljudi rade, žive i igraju se. Pored toga, potrebno je ojačati ekonomsku podršku porodicama kao način za postizanje prevencije nasilja u porodici i za sprečavanje moguće pojave krize.

Nasilje od strane intimnih partnera može se manifestovati na različite načine

Pa šta sprečava sprečavanje nasilja u porodici? Nasilje intimnih partnera jedna je od potencijalnih prijetnji.

Nasilje intimnih partnera može postojati u obliku fizičkog nasilja, seksualnog nasilja, rizika od fizički ili seksualno nasilje, vrebanje i emocionalno ili psihološko zlostavljanje od strane sadašnjeg ili prošlog intimnog partnera. Nasilje intimnih partnera može se dogoditi među parovima suprotnog spola ili istog spola i ne mora uključivati ​​seksualnu intimnost. To može biti samo jedna epizoda nasilja u porodici ili niz brutalnih epizoda nasilja u porodici tokom perioda od nekoliko godina.

Prevencija nasilja u porodici

Dakle, prevencija nasilja u porodici započinje traženjem načina da se izbjegne nasilje. Glavni način za sprečavanje nasilja u porodici je osigurati da ono uopće ne započne. Nužno je učiniti sve što je moguće da se spriječi pojava nasilja u porodici, jer to predstavlja problem za javno zdravlje i sigurnost.

Ako tražite korisne resurse koji olakšavaju prevenciju nasilja u porodici, evo prave pomoći.

Podaci CDC-ovog nacionalnog intimnog partnera i studije seksualnog nasilja pokazuju da nasilje u porodici predstavlja pitanje javnog zdravlja i;

  • Dvadeset i dva posto žena i četrnaest posto muškaraca doživljava ozbiljno fizičko nasilje, što uključuje udaranje vrlo čvrstim materijalom, izbacivanje ili premlaćivanje ili plamen.
  • Dvadeset sedam posto žena i otprilike dvanaest posto muškaraca u SAD-u svjedočilo je nekom obliku seksualnog nasilja, fizičkog nasilja ili vređanja od strane supružnika ili njihovog intimnog partnera i izjavilo je da je nasilje koje su doživjele imalo neku vrstu negativnog utjecaja na njihovu zdravlje. Primjer radnji koje se klasificiraju kao seksualno nasilje je silovanje, prisiljavanje na prodor, seksualna prisila i neželjeni seksualni kontakt.

Može li se nasilje u porodici spriječiti?

Kako spriječiti nasilje u porodici? Prvo, a ll oblici nasilja u porodici može se spriječiti. Najbolji način da se olakša prevencija nasilja u porodici je zaustaviti njegovo dešavanje prije nego što započne.

Veoma je važno naučiti upijati stvari koje potiču zdravo ponašanje u vezama.

Programi koji su usredotočeni na prevenciju nasilja u porodici i koji pomažu mladima da nauče efikasne komunikacijske vještine i vještine rješavanja problema mogu im pomoći da dobro upravljaju svojim odnosima i spriječe nasilje. Takvi programi mogu spriječiti pojavu nasilja u vezama.

Bez obzira na to, postoji potreba za razvijanjem više taktika za sprečavanje pojave IPV-a.

Istraživači u središtu kontrole bolesti pokušavaju otkriti osnovne uzroke takvog razvoja događaja i socijalnih uslova koji rezultiraju nasiljem u porodici. Centar za kontrolu bolesti takođe sarađuje sa organizacijama u praksi i procjeni efikasnosti strategija, programa i politika za smanjenje pojave porodičnog nasilja i nasilja u spoju s tinejdžerima.

Šta možete učiniti za prevenciju nasilja u porodici?

Svi možemo pomoći u prevenciji nasilja u porodici preduzimanjem sljedećih koraka:

  • Pozovite policiju ako budete svjedoci bilo kakve pojave nasilja u porodici.
  • Javno se založite protiv nasilja u porodici. Prevencija nasilja u porodici trebala bi postati masovni uzrok i važno je senzibilizirati druge koliko god možete. Na primjer, možete reći prijatelju koji se našali kako je pretukao vašeg supružnika da vam je to neprihvatljivo kao šaljiva tema.
  • Jedan od načina za sprečavanje nasilja u porodici je pokazivanje svoje djece kako živjeti zdravu, punu ljubavi, romantičnu vezu kroz vaš odnos sa supružnikom. Živi prema onome što propovijedaš. Zapamtite ovo kao jedan od ključnih savjeta za prevenciju nasilja u porodici.
  • Ako slutite da vaš susjed, saradnik, prijatelj ili član porodice pati od bilo kog oblika nasilja u porodici, uputite ga u organizaciju koja može pomoći i pomoći u prevenciji nasilja u porodici.
  • Ako vaš susjed, kolega, prijatelj ili član porodice zlostavlja svog partnera, pronađite načine da mu saopštite svoju zabrinutost i pokažete svoj čvrst stav u sprečavanju nasilja u porodici.
  • Sudjelujte u edukaciji drugih o tome kako osigurati prevenciju nasilja u porodici angažiranjem govornika iz organizacije za nasilje u porodici u vašem mjestu da održi predavanje o nasilju u porodici u vašoj vjerskoj ili profesionalnoj organizaciji, javnoj organizaciji ili volonterskoj grupi na vašem radnom mjestu ili u školama.
  • Nagovorite ljude u svom susjedstvu da pripaze na znakove porodičnog nasilja i srodne zločine. Prepoznavanje crvenih zastava je konkretan korak u pravcu prevencije nasilja u porodici.

Podijeliti: