Izjava o domaćem partnerstvu

Izjava o domaćem partnerstvu

Kada su u pitanju domaća partnerstva, postoje trenuci kada se od partnera traži da potpišu izjavu o izjavi o svojoj vezi. To se najčešće vidi kod registracije partnerstva i planova naknada.

U osnovi, jedan od pretežnih zahtjeva za ove izjave podnijet će od poslodavca ili nosioca osiguranja. To se obično traži u nadi da će se smanjiti šanse za prijevaru, iako potpisivanje izjave ne daje garanciju.

Kada su potrebna svjedočenja, često postoje odredbe koje se temelje na jednakom postupanju sa njihovim oženjenim kolegama, dok druge odredbe ne samo da prelaze u povjerljive (i nepotrebne) informacije, pa čak i neravnopravan tretman.

Na primjer:

  • Općenito prihvatljive odredbe : Izjavljujući da nijedna strana nije u braku, obje su starije od 18 godina, obje su mentalno kompetentne za pristanak na ugovor kada je započelo njihovo domaće partnerstvo i jedine su druge domaće partnerice i nemaju drugih domaćih partnera.
  • Odredbe koje prelaze u privatne informacije : Izjavljujući da dijele zajedničke životne potrebe i da su odgovorni za dobrobit jedni drugih, zahtijevajući da se potpišu pod krivicom za krivokletstvo kao istiniti i ispravni, borave zajedno, namjeravaju ostati na neodređeno vrijeme i nisu u krvnom srodstvu ( preko onoga što bi bilo potrebno za brak u državi).
  • Općenito neprihvatljive odredbe: Od njih se traži da navedu koliko dugo su domaći partneri.

Važno je preispitati svoje lokalne i državne zakone i pravila koja se odnose na svjedočenja jer mogu postojati značajne razlike od grada do grada.

Evo primjera generičke i jednostavne Deklaracije o domaćem partnerstvu koja je izrađena kako bi zaštitila ostale dokumente odnosa para koji definiraju njihov finansijski i životni aranžman.

Izjava o domaćem partnerstvu

Potvrđujemo i izjavljujemo da smo u partnerskom odnosu sa domaćim stanovnikom i da smo jedni drugima jedini domaći partneri. Mi smo angažirani u predanoj vezi i mi smo:

  • Najmanje 18 i mentalno sposoban da pristane na građanski ugovor; i
  • Ne deluje pod prisilom ili prisilom; i
  • Nisu u braku niti su pravno odvojeni od bilo koje druge osobe i
  • Ne u drugom domaćem partnerstvu.

Potvrđujemo, pod kaznama krivokletstva, da su izjave u ovoj Deklaraciji istinite i tačne.

Zaposleni: _______________________________ Datum: ________

Štampano ime: ____________________________ Datum rođenja: ________

Adresa: ____________________________________________

Domaći partner: _______________________________ Datum: ________

Štampano ime: ____________________________ Datum rođenja: ________

Adresa: ____________________________________________

Uz to, evo primjera generičke Deklaracije o prestanku domaćeg partnerstva:

Izjava o prestanku porodičnog partnerstva

Potvrđujem i izjavljujem da više nisam u partnerskom odnosu sa domaćim partnerom.

Potvrđujem, pod kaznama krivokletstva, da je gornja izjava istinita i tačna.

Zaposleni: ________________________________ Datum: ________

Tiskano ime: _________________________

Podijeliti: