Vodič za majčina prava u starateljstvu nad djetetom

Vodič za majku

Roditelji uglavnom imaju jednaka prava nad svojom djecom, tako da majka obično ne bi trebala imati veća starateljska prava od oca. Majke su ipak na neki način favorizirane. Teško je nadvladati majčina prava u starateljstvu nad djetetom.

Međutim, postoji nekoliko stvari koje mogu negativno utjecati na majčina prava u skrbništvu nad djetetom. Da bi se nadjačala prava majke u starateljstvu nad djetetom, bit će teška pravna bitka.

Evo nekoliko savjeta za pomoć djeci za majke -

Majku je lako prepoznati

Ponekad identitet djetetova oca može biti donekle pitanje. Ako majka ima više od jednog seksualnog partnera u vrijeme začeća, tada će možda biti potreban genetski test da bi se odlučilo ko je otac. Ni to nije uvijek odlučno. Ako se muž majke brine za dijete, a biološki otac nije na slici, tada bi se muž mogao smatrati pravnim ocem, čak iako je to biološki druga priča.

Majke ipak izbjegavaju sve ove nevolje, jer se za ženu koja rodi dijete pretpostavlja da je majka i daju joj roditeljska prava za majke. Prava udate majke na svoje dijete nikada se ne mogu uskratiti ako ona nije previše zanemariva i netko drugi ne konkurira za skrbništvo. Prava majke u starateljstvu nad djetetom mogu biti ugrožena ako postoje dokazi da ona zlostavlja dijete.

Majke se ponekad favoriziraju, ali nemaju posebna prava

Do nedavno su sudovi uglavnom favorizirali majke u aranžmanima. Postojala je ideja da je briga majke posebno važna za dijete. Danas se sudovi fokusiraju na najbolji interes djeteta i oni obično moraju donositi odluke na osnovu liste faktora utvrđenih u zakonu.

Zakon u Virginia je koristan primjer koji treba pogledati, jer sudiji daje spisak faktora koje mora koristiti da odluči kako treba odrediti pritvor i posjetu. Sudija mora uzeti u obzir starost i mentalno stanje djeteta i roditelja. Pored toga, sudija mora uzeti u obzir potrebe djeteta i kako će svaki roditelj ispuniti te potrebe, uzimajući u obzir trenutne odnose između djeteta i svakog roditelja i kako će se ti odnosi u budućnosti promijeniti.

Takođe se mora uzeti u obzir bilo kakva istorija zlostavljanja, a sudija mora saslušati dijete ako ono razumije šta se događa i ako ima preferencije. To bi moglo utjecati na prava majke u starateljstvu nad djetetom.

Prava skrbništva nad djetetom za majke nisu isključiva. Majka nije izričito favorizirana ni u jednom od ovih čimbenika, ali ponekad majke mogu imati prednost u nekim od faktora. Konkretno, u tradicionalnijim porodičnim okruženjima majka ima tendenciju da provodi više vremena kod kuće, a to može povećati vjerovatnoću da će majka biti blizu djeteta. Majke su takođe manje vjerovatno da će počiniti zlostavljanje. Prava majke na svoje dijete još uvijek se možda neće isključivati, o tome će odlučiti pravna bitka.

Kako bi majka mogla izgubiti pravo na skrbništvo nad djetetom?

Majke i očevi mogu na isti način izgubiti roditeljska prava. Prvo, u nekim okolnostima mogu se odreći svojih roditeljskih prava. To je najčešće kada se otac koji nije blizu djeteta odrekne skrbništva kako bi novom mužu majke (dječjem očuhu) usvojio dijete.

Majka se ipak može na isti način odreći skrbničkog prava nad majkom. Češće se skrbništvo nad djetetom majkama oduzima samo ako je majka nepodobna ili zanemaruje ili zlostavlja svoju djecu. Čak i tamo, majka bi imala pravni postupak i njena bi se situacija preispitivala na sudu, a izuzetno je rijetko da sud u potpunosti oduzme majčina prava u starateljstvu nad djetetom.

Podijeliti: